ATTEIKUMA TIESĪBAS


Jums ir tiesības nepieņemt preci, ja tai ir bojāts iepakojums vai tā acīm redzami neatbilst jūsu pasūtītajai precei

Brīdī, kad saņemiet preci, lūdzu pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, izmērs, krāsa un citi svarīgi parametri. Ja preci jums ir piegādājis kurjers, pamanot uzskatāmus bojājumus iepakojumam, jautājiet kurjeram tos piefiksēt preces piegādes pavadveidlapā. Tas palīdzēs noteikt to, vai prece bojāta piegādes laikā!

Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā acīm redzami neatbilst jūsu pasūtītajai precei, jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī. Atcerieties, izsūtot preci atpakaļ Jums jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums.


Jums ir tiesības atteikties no pirkuma 14 dienu laikā

Veicot pirkumu interneta veikalā Smartkids.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Šādas atteikuma tiesības jūs varat izmantot, ja prece neatbilst gaidītajam.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu, kas atbilst labas ticības principam, kā arī nesamazina preces vērtību, kvalitāti un drošumu.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas ir jāaizpilda anketa (atrodama zemāk) un 14 kalendāro dienu laikā no anketas nosūtīšanas brīža jānosūta prece atpakaļ pārdevējam. Pārdevējam, savukārt, 14 kalendāŗo dienu laikā no anketas saņemšanas brīža jāpārskaita pircējam samaksātā nauda.

Preces atpakaļnosūtīšanas izmaksas sedz pircējs, izņemot gadījumus, kad prece tiek atgriezta saistībā ar neatbilstību noslēgtā līguma noteikumiem.


Atteikuma tiesību anketa

Es

paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādas preces iegādi:

RAŽOTĀJI

      banner