GARANTIJA


Visām interneta veikalā Smartkids.lv nopirktajām precēm tiek dota 24 mēnešu garantija.

Garantija attiecas uz preces ražošanas defektiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts ražošanas defekts, Jums ir tiesības pieprasīt preces remontu, ja remonts nav iespējams vai veikt remontu ir nelietderīgi – preces apmaiņu.

Lai pieteiktu garantijas pakalpojumu, jums jāaizpilda anketa:

Es

ar šo piesaku garantijas pakalpojumu.

Lūdzu veikt preces remontu, bet, ja remonts nav iespējams vai to veikt ir nelietderīgi - apmainīt preci.

RAŽOTĀJI

      banner